00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds

The event is credited with 10 CME points by the Romanian College of Physicians.

CUVÂNT ÎNAINTE

 

Dragi colegi,
În numele  Societăţii Române de Cardiologie, avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la o nouă ediţie a Cursului anual Boli Cardiace Ereditare! Cea de-a  VIII-a ediţie a evenimentului va avea loc în perioada  22-23 martie 2024, şi se va desfăşura la Hotelul Ramada Parc din Bucureşti. Cursul se adresează medicilor primari, specialişti şi rezidenţi, din specialităţile cardiologie, cardiologie pediatrică, genetică medicală, medicină internă, medicină de familie. Sesiunile ştiinţifice vor fi susţinute de speakeri de renume naţional şi internaţional, cu subiecte de actualitate extrem de interesante.
Cursul Boli Cardiace Ereditare este un eveniment ştiinţific realizat sub egida Societăţii Române de Cardiologie, a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, a Centrului de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, precum şi a reţelei europene de referinţă GUARD HEART.
Lansăm, pe această cale, către toți colegii invitația de a participa la a VIII-a ediţie a Cursului Boli Cardiace Ereditare, eveniment ştiințific de înaltă ţinută științifică medicală, care va aduce un plus de valoare orizontului profesional al tuturor participanţilor.

În speranţa unei întâlniri ştiinţifice excepţionale,

Directori de curs:
Prof. Dr. Ruxandra Jurcuţ
Prof. Dr. Bogdan A. Popescu

INTRODUCTION

 

Dear colleagues,
          On behalf of the Romanian Society of Cardiology, it is our special pleasure to invite you to participate in the new edition of the annual Hereditary Heart Disease Course! The 8th edition of the event will take place between March 22-23, 2024 at Ramada Parc Hotel in Bucharest. The course is addressed to all physicians from the specialties of cardiology, pediatric cardiology, medical genetics, internal medicine, family medicine. The scientific sessions will be held by national and international experts in their fields, with extremely interesting and new topics.
         The Hereditary Heart Disease Course is a scientific event carried out under the auspices of the Romanian Society of Cardiology, the University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest, the Expert Center for Rare Genetic Cardiovascular Diseases within the Emergency Institute for Cardiovascular Diseases “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, as well as of the European reference network GUARD HEART.
        In this way, we would like to invite all of you to participate in the 8th edition of the Hereditary Heart Disease Course, a scientific event of high medical scientific standing, which will add value to the professional horizon of all participants.

Looking forward to an exceptional scientific meeting,

Course directors:
Prof. Dr. Ruxandra Jurcut
Prof. Dr. Bogdan A. Popescu

SECŢIUNEA DE POSTERE ELECTRONICE

 

    Vă invităm să participaţi activ la cursul Boli Cardiace Ereditare (ediţia a VIII-a), ce va avea loc în perioada 22-23 martie 2024, la secţiunea de postere electronice.
Rezumatele se vor trimite în limba engleză, în format Word, maxim 300 de cuvinte, pe adresa [email protected], având următorul format: titlu, autori şi afilierile acestora, rezumat structurat în introducere, prezentare, concluzii. Posterele pot prezenta studii clinice în domeniul bolilor cardiace ereditare, sau prezentări de caz sau serii de cazuri în aria de interes a cursului.
Data limită de trimitere a rezumatelor este 19 februarie 2024.
Rezumatele vor intra ulterior într-un proces de evaluare la finalul căruia autorii vor fi informaţi cu privire la acceptarea sau respingerea lucrării submise.  Cele mai bune 7 rezumate vor fi incluse în sesiunea orală dedicată şi cele mai bune 3 dintre ele vor fi premiate.
Este o ocazie excelentă de a discuta cazuri rare sau speciale cu colegii interesaţi de domeniu din ţară şi din străinătate!

Perioada de transmitere a rezumatelor s-a încheiat. Mulţumim tuturor celor care au aplicat!

CALL FOR ABSTRACTS – ELECTRONIC POSTER SECTION

 

We would like to invite you to actively participate in the electronic poster section of the 8th edition of our Hereditary Cardiac Diseases course, which will take place on March 22-23 2024.
Abstracts will be sent in English, in Word, with a maximum word count of 300 words, to [email protected], with the following format: title, authors and their affiliations, abstract structured in introduction, presentation and conclusions. You present your work as clinical studies in the field of hereditary heart disease, or case presentations/series in the area of interest of the course.
The deadline for submitting abstracts is February 19 2024.
The abstracts will later enter the evaluation process at the end of which the authors will be informed about the acceptance or rejection of the submitted work. 7 best abstracts will be included in a dedicated oral session and the best 3 of them will be awarded.
It would be an excellent opportunity to discuss rare or special cases with colleagues interested in the field from the country and abroad!

The timeframe for submitting abstracts is now closed. Many thanks to everyone who applied!

SCIENTIFIC PROGRAM

 

SCIENTIFIC PROGRAM

 

The scientific program is available, please access the following button:

REGISTER

 

Accommodation suggestions:

Please note that the following are only suggestions. Accommodation is not included in the registration fee. 

Hotel Ramada Parc – Poligrafiei Bd. no.3

(the venue of the event)

Hotel Crowne Plaza – Poligrafiei Bd. no.1

Hotel Pullman World Trade Center – Montreal Square no.10

SPEAKERS

 

Robert Adam (Romania)
Eloisa Arbustini (Italy)
Laura Antohi (Romania)
F.W. Asselbergs (Netherlands)
Cătălin Badiu (Romania)
Carmen Beladan (Romania)
Ştefan Busnatu (Romania)
Mihai Bica (Romania)
Mihnea Casian (Romania)
Eliza Cinteză (Romania)
Philippe Chevalier (France)
Adela Chiriţă Emandi (Romania)
Domenico Corrado (Italy)
Ioan Mircea Coman (Romania)
Thibaud Damy (France)
Perry Elliott (UK)
Bogdana Fetecău (Romania)
Pablo Garcia Pavia (Spain)
Carmen Ginghină (Romania)
Adrian Giucă (Romania)

Ruxandra Jurcuţ (Romania)
Juan Pablo Kaski (UK)
Meral Kayikcioglu (Turcia)
Ştefania Magda (Romania)
Leonard Mandeş (Romania)
Andreea Marcu (Romania)
Sebastian Militaru (Romania)
James Moon (UK)
Gabriela Neculae (Romania)
Iacopo Olivotto (Italy)
Sebastian Onciul (Romania)
Antonis Pantazis (UK)
Bogdan A.Popescu (Romania)
Lucian Predescu (Romania)
Raluca Rancea (Romania)
Viorica Rădoi (Romania)
Roxana Rimbaş (Romania)
Monica Roşca (Romania)
Radu Sascău (Romania)
JP van Tintelen (Netherlands)
Andreea Vasile (Romania)

PARTNERS

 
scientific partners BCE

Scientific Partners

Partners

PARTNERS

 

EVENT MANAGEMENT